คุณสโนของถาม 3เรื่อง
1.ตอนนี้วง 5-6 อันไหนเวิกสุด จะซื้อเพิ่ม มี 2-4 แล้ว
2.วง 2 โดเมนเก่าที่ไม่ได้จดใหม่มันถูกแบนหมดแล้วจดใหม่หรือยัง
3.รบกวนดูให้หน่อยว่า วง 2 3 4 ผมจะหมดอายุเมือไร...