ใช้ imacro สร้าง link ตรง header footer เอาก็ได้ จะง่ายกว่า bogroll บาง thme มันไม่ได้เปิด