เสียดาย น่าจะมีขายให้ไปติดตั้งเอง ขายแบบเป็น license เหมือน blogmagic ก็ได้

ส่วนตัว ออโต้รีโพสต์ น่าจะตั้งให้โพสซ้ำกี่ครั้งเองได้