โอนเงินไปแล้วนะครับ email: yuizaa@hotmail.com ไม่ทราบว่าได้รับเมล์แล้วยังครับ