โอนเงินแล้วค่ะ แจ้งการโอนเงินแล้วด้วย (Ticket ID 405604) แต่ทำไมมีเมลล์แจ้งค้างชำระมาคะ