ทางเราได้ปรับปรุงการโหลดของ servers ใหม่
- ให้โหลดเร็วและคล่องกว่าแต่ก่อน ได้มากหลายสัปดาห์
- อาจจะมีการโหดลช้าบ้างแต่จะเป็นระยะสั้นๆ
- และเปลี่ยน OS เป็น CloudLinux ปลอดภัยกว่าเดิม